Mодернизация на асансьор

Модернизацията на асансьорната уредба е дългосрочна инвестиция за вас и сградата в която живеете. Тази модернизация ще подобри безопасността на пътуване, комфорта в асансьора, скоростта на придвижване или интериора в кабината. Повечето специализирани фирми занимажащи се с услуги свързани с асансьорите предлагат сервизна поддръжка и гаранция за модернизираният асансьор.

Частична или пълна модернизация на асансьори от специализирани фирми

Модернизацията на асансьора може да бъде частична или пълна. При частичната модернизация се подменят само избрани компоненти с цел да се подобрят характеристиките на асансьора или да се покрият нормативните изисквания на р.България. При пълната модернизация се подменя асансьора с нов. По този начин ще си гарантирате няколко години безпроблемно, комфортно и бързо пътуване.

Кога да модернизираме асансьора в сградата?

  • Ако смятате, че асансьора не съответства на стандарта на безопасност.
  • Ако чакате прекалено дълго асансьора да пристигне или да ви превози.
  • Ако сградата е променила предназначението си.
  • Ако асансьора е на повече от 10 години.
  • Ако асансьора често има нужда от сервиз и неработи.

Модренизацията на вашият асансьор ще ви даде шанс да се насладите на възможностите на нов асансьор. Свържете се с нас, за да ви препоръчаме фирма която да извърши модернизация на асансьора във вашият град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и др.  Наберете от вашия мобилен телефон *INFO или *4636 на цената на разговор към абонат на вашият мобилен оператор.

 

Advertisements

Монтаж на асансьор

За да се определи какво точно асансьорно оборудване ще е нужно в конкретната сграда е необходимо да се направят точни изчисления още в етапа на проектирането на обекта. Съществуват два основни начина за изчисление на монтаж на асансьорите.

Теория на вероятностите

Този метод се смята за най-ефективен и позволява да се определи точното количество асансьори за всяка сграда. Предимство на този метод е възможността да се използват формули, с които много точно да се определят всички нужни данни и информация за монтаж на асансьори в сградите.

Метод на симулация

Този метод дава възможност да се направят точни изчисления с помощта на съвременните технологии. За този метод се използва създаването на макет на сградата, който е напълно идентичен с нея. Там се нанасят и точни данни за количеството на хората, които живеят в нея.

След това специалисти събират точни статистически данни, които се събират в определено време. Ако всички изчисления се определят правилно, то в резултат ще се получат много точни данни. Те ще позволят монтажа на асансьорите да е правилен. Без тези методи не може да се монтира правилно асансьор.

Тези изчисления се различават в зависимост от сградата, където ще се монтира асансьора. Монтажите на асансьори се извършават само от специалисти. Само така ще се сигурни в безопасността на асансьора. Освен това монтажа на асансьора се извършва по определи правила и с нужната гаранция от извършителя, за да Ви гарантира комфорт и безопасност.

Фирми предлагащи услуги свързани с монтаж на асансьорни уредби и ескалатори може да намерите на информационният телефон  *4636.

Поддръжка на асансьор

Асансьорни услуги Всеки блок, кооперация или сграда с асансьор има нужда от асансьорни услуги предлагани от фирмите специалисти в бранша. Поддръжката на асансьори предлагана от техниците включва редовни проверки на електрическото и механично оборудване на асансьора с цел предотвратяване на евентуални проблеми при тяхната работа. Профилактика се извършва от асансьорни техници – специалисти няколко пъти в годината. Голяма част от фирмите занимаващи се с асансьори и ескалатори разполагат с квалифициран персонал за извършване на ремонт и поддръжка на асансьори и ескалатори. Асансьорните техници работещи във сервизите за асансьори трябва да имат удостоверение за извършване на асансьорни услуги издадено от „Инспекцията за държавен технически надзор“ (РО „ИДТН“).

Фирмите предлагащи поддръжка на асансьори трябва да я осъществяват в съответствие с държавната „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори” и изискванията на производителите на асансьори. Асансьорните сервизи разполагат с необходимата техника и резервни части за отстраняване на изникнали проблеми и дефекти. Много важно за жителите в кварталите при проблем с асансьор е 24-часово аварийно обслужване за освобождаване на заседнали в асансьора пътници.

Сервизите и фирми занимаващи се с асансьорни услуги предлагат абонаментна поддръжка на асансьори. Тази услуга гарантира определен брой месечни посещения на обекта, технически надзор, профилактични прегледи и настройки, допълнителни посещения при спрял асансьор 24/7.